Werk gerelateerde coaching medewerkers

Als werkgever wil je de juiste medewerkers op de juiste plek zodat hun vaardigheden, talenten en behoeften zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met de doelstellingen van de organisatie. Flexibiliteit en mobiliteit zijn hierin essentieel. Hoe bereik je dat?

Loopbaan coaching is daarvoor een effectief instrument om te kunnen (her)oriënteren op de eigen loopbaan. Hierdoor ontstaat meer inzicht in ontwikkelings- en toekomstmogelijkheden voor zowel de werknemer als de werkgever. Bij werk gerelateerd coachen begeleid ik alle stappen van dit heroriëntatie traject en verbind ik de doelstellingen van de organisatie aan de persoonlijke en professionele doelen van werknemer. Ook als deze soms uiteenlopen.

Loopbaan coaching kan afzonderlijk worden ingezet of als onderdeel van bijvoorbeeld een outplacement– of re-integratietraject. Het is altijd maatwerk, met als uitgangspunt de persoonlijke situatie.

De voordelen van investeren in loopbaan coaching

  • Medewerkers leren gedurende een loopbaantraject wie ze zijn als werknemer, wat hun toegevoegde waarde is, welke sterke kanten ze nog meer kunnen ontwikkelen en hoe en wat ze mogelijk tegenhoudt. Wat zijn hun drijfveren, normen & waarden, verlangens, vaardigheden en talenten?
  • Inzicht en bewustwording stimuleert zelfregie en pro activiteit. Zo werk je als werkgever concreet en gericht mee aan de persoonlijke ontwikkeling van je medewerkers.
  • Tijdens het loopbaantraject wordt een persoonlijk ontwikkelings- en actieplan opgemaakt door jouw medewerker. Medewerkers ontdekken zo zelf welke invloed ze kunnen uitoefenen op hun loopbaan.
  • De praktijk leert dat werknemers zich door loopbaanbegeleiding pro actiever op gaan stellen en sneller tot actie komen om onbevredigende werksituaties tijdig bij te sturen. Een win-win situatie dus!
  • Loopbaan coaching past bij de huidige tijd van continu verbeteren en ontwikkelen. Werknemers die zich blijven ontwikkelen zijn betrokken werknemers.
  • Onderzoek wijst uit dat de tevredenheid over de arbeidssituatie na het volgen van loopbaanbegeleiding stijgt, zelfs als de arbeidssituatie ongewijzigd blijft.
  • Als een werknemer weet wat hij/zij wil dan kan je als werkgever ook beter bekijken of dit te koppelen is aan de mogelijkheden binnen de organisatie.
  • Dankzij loopbaanbegeleiding weten werknemers zich gesteund in hun ontwikkeling. En dat versterkt motivatie, betrokkenheid en werkplezier.
  • De praktijk leert dat werknemers zich door loopbaanbegeleiding pro actiever op gaan stellen en sneller tot actie komen om onbevredigende werksituaties tijdig bij te sturen. Een win-win situatie dus!